Disclaimer

Disclaimer voor www.nuafslanken.nl

Ilse, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.nuafslanken.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Ilse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ilse spant zich in om de inhoud van www.nuafslanken.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.nuafslanken.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ilse.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.nuafslanken.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.nuafslanken.nl. Ilse oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.nuafslanken.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ilse nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ilse en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ilse, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

* Reacties zijn door volgers van het betreffende dieet ingezonden. De resultaten kunnen per individu verschillen.

Reageren is niet mogelijk

  • Disclaimer

    * Resultaten van elk dieet kunnen per individu verschillen.
    * Reacties zijn door volgers van het betreffende dieet ingezonden. De resultaten kunnen per individu verschillen.